VŠEOBECNÉ smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1 Společnost LIDR s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno v oddílu C, vložka 94856, se sídlem Brno, Kohoutovice, Jírovcova 547/17, PSČ 623 00, IČ 05349940.
1.2 Zákazníkem je osoba, se kterou nebo v jejíž prospěch je uzavřena smlouva o prodeji služeb, které nejsou zájezdem. Zákazníkem je také spolucestující uvedený na objednávce.
1.3 Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou nedílnou součástí smlouvy o prodeji služeb a upravují vztahy mezi LIDR s.r.o. a zákazníkem.  

2. 
Podmínky vedení a účasti na akci/kurzu
2.1 Vedení akcí a kurzů podléhá legislativním požadavkům platným na území ČR. Pokud instruktor/průvodce akci/kurz přeruší nebo ukončí z důvodu počasí, přání zákazníka, nebo v důsledku nezpůsobilosti zákazníka pro danou akci/kurz, zůstává dohodnutá cena nezměněna. Pokud je pro uskutečnění akce/kurzu nevhodné počasí, může být akce/kurz přeložena na nejbližší volný termín (neplatí pokud již akce/kurz začala nebo v jeho průběhu). V případě zrušení akce/kurzu ze strany LIDR s.r.o. jsou veškeré zálohy vráceny v plné výši. Zákazník je povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh akce/kurzu.

3. Objednání akce/kurzu
3.1 Objednání kurzu lze provést e-mailem, telefonicky nebo vyplněním online formuláře. Po uhrazení zálohy zákazníkem za objednanou akci/kurz je považována rezervace za závaznou. Splatnost je nastavena na 14 dní pokud není dohodnuto jinak. 
3.2 Záloha za akci/kurz je 100% z ceny kurzu pokud není uvedeno jinak. 

4. Cena akce/kurzu
4.1 U každé akce/kurzu je uvedena cena, která může být upravena o individuální slevu zákazníkovi. Zákazník se zavazuje zaplatit cenu za objednané služby. O jejím zaplacení bude vydáno potvrzení emailem. Cena je zaplacena okamžikem připsání finanční částky na účet LIDR s.r.o. nebo přijetím v hotovosti. Povinnost prokázat tuto skutečnost náleží klientovi. Stanovená cena v sobě zahrnuje hotové výdaje průvodce vzniklé v souvislosti s organizovanou akcí.

5. Storno podmínky
5.1  Svou účast na akci/kurzu máte právo bez udání důvodu kdykoli zrušit. Zaplacená záloha Vám bude vrácena v plné výši pokud tak učiníte 14 dní před začátkem kurzu.
14 dnů a více - bude vráceno 100% ze zaplacené zálohy, pokud u akce/kurzu není stanoveno jinak
7 až 13 dní - bude vráceno 50%  ze zaplacené zálohy, pokud u akce/kurzu není stanoveno jinak
6 a méně - bude vráceno 0% ze zaplacené zálohy, pokud u akce/kurzu není stanoveno jinak

6. Slevy
6.1 Pokud na akci/kurz přihlašujete více lidí za každého dalšího zákazníka dostáváte slevu 10% z ceny akce/kurzu. Tzn. pokud přihlašujete sebe a další dva kamarády máte slevu 20% z ceny akce/kurzu. Při ceně 2000 Kč za akci/kurz ve výsledku pro tři lidi zaplatíte 5600 Kč (3x 2000 Kč - 20% z 2000 Kč = 5600 Kč).
vy + 1 osoba = sleva 10% z ceny akce/kurzu
vy + 2 osoby = sleva 20% z ceny akce/kurzu
vy + 3 osoby = sleva 30% z ceny akce/kurzu
vy + 4 osoby = sleva 40% z ceny akce/kurzu
atd. 
6.2. První přihlášený doktor/ka nebo zdravotník ZZS na jednotlivou akci/kurz dostane slevu 20% z ceny akce/zájezdu. Sleva se dá sčítat se slevou pro přihlášení více lidí.

7. Závěrečné ustanovení
7.1 Platnost těchto podmínek je od 1. 9. 2016.