Náročnost akcí

Používáme pětibodovou stupnici obtížnosti pro naše akce. U ferratových akcí se setkáte se stupnicí Kurta Schalla. Viz. níže.

STUPNICE PRO NAŠE AKCE

1 - LEHKÉ
Krátké výlety po rovině v pohodovém terénu, vhodné i pro děti.
2 - NENÁROČNÉ
Kratší tůry, někdy celodenní v naprosto pohodovém tempu s převýšením do 500 v.m za den, jednoduchý terén, polní cesty a pěšiny. Vhodné i pro zdatné děti.
3 - STŘEDNÍ
Celodenní túry s převýšením do 800 m za den. Občas složitější terén (suť, kameny, stupně).
4 - TĚŽKÉ
Celodenní túry s převýšením i kolem 1 000 m. Vícedenní přechody s batohem. Může se vyskytnout složitější terén. Možný pohyb ve vyšší nadmořské výšce.
5 - EXTRÉMNÍ
Vícedenní přechody a opravdu těžkým batohem. Velká nadmořská výška a velké převýšení klidně 2000 v.m za den. Často v náročném terénu (suť, kamení, firn).

STUPNICE PRO FERRATY

A - LEHKÁ CESTA
Jednoduché, většinou značené cesty s krátkými zajištěnými úseky, někdy krátké strmé pasáže s kovovými žebříky nebo ocelovými kramlemi. Jednotlivá místa mohou být i náročná, ale jednoduchým způsobem překonatelná (např. skalní pásy, malé a krátké umělé můstky). Takováto cesta se dá absolvovat i bez jištění (kromě úseků, jako jsou např. žebříky přes skalní stupně) a jsou na ní dobré stupy i chyty. Pro horaly s jistotou chůze v horském terénu a netrpící závratí není třeba při pohybu po těchto cestách výstroj a výzbroj. Pro děti je nutné s sebou mít i krátké lano.
B - MÍRNĚ TĚŽKÁ CESTA
Mírně strmý skalnatý terén s několika obtížnými pasážemi, na cestě mohou být i strmé a i delší žebříky, ocelové kramle, ocelové kolíky i fixní lana. Některé takovéto úseky mohou vyžadovat i sílu v rukou. Bez umělých pomůcek se může jednat o úseky II. nebo III. st. obtížnosti UIAA. I zkušení ferratisté by měli mít již kompletní výstroj i výzbroj, pro začátečníky a děti je nutné s sebou mít i krátký kus lana (20 - 30 m).
C - TĚŽKÁ CESTA
Je vedena ve strmém nebo velmi strmém terénu, mnohé úseky probíhají po úzkých římsách. Někdy jsou instalovány ocelové kramle nebo i převislé žebříky. Místy jsou i svislé úseky zajištěné ocelovým fixním lanem - překonávání takových úseků vyžaduje kondici a sílu v rukou. Bez umělých pomůcek se může jednat o úseky obtížnosti III. nebo i IV. st. UIAA. Cesty s dlouhými úseky obtížnosti C jsou určeny pro ferratisty s dobrou kondicí, začátečníci nebo děti by měli mít na těchto cestách zásadně doprovod se zkušenou osobou.
D - VELMI TĚŽKÁ CESTA
Svislý a často také převislý skalnatý terén. Ocelové kolíky a kramle mohou být osazovány i poměrně řídce. Exponované a strmé úseky jsou průběžně zajištěny ocelovým lanem, velmi často nejsou na těchto úsecích umělé stupy ani kolíky. Cesty s dlouhými a kolmými, někdy i převislými pasážemi, které vyžadují sílu v rukou a tedy předpokládají dobrou kondici a přípravu. Někdy kombinace s jednoduchým lezením (I. až II. st.) tj. úseky bez umělého zajištění. Vhodné pro zkušené, nevhodné pro začátečníky a děti.
E - EXTRÉMNĚ TĚŽKÁ CESTA
Vyžaduje extrémní požadavky na sílu, zažitý pohyb na strmých skalních úsecích či plotnách s minimem přirozených stupů a návyky na výškové expozice. Poměrně často kombinace s krátkými lezeckými úseky. Tyto cesty jsou určeny pouze pro trénované a zkušené alpinisty. Některé cesty této obtížnosti je vhodné dojišťovat.